Πώς να ανοίξουμε την γραμμή εντολών όταν είναι κλειδωμένη

Κατηγορία: How To | Tricks & Tips Views:

image30Πολλοί διαχείριστες δικτύων έχουν την τάση να απενεργοποιούν αρκετές λειτουργίες στα μηχανήματα των χρηστών τους.Μία από αυτές τις λειτουργίες είναι και η γραμμή εντολών.Αν θέλουμε λοιπόν να αποκτήσουμε πρόσβαση στην γραμμή εντολών για τον οποιοδήποτε λόγο μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποιο απο τα παρακάτω:

  1. Έναρξη—->Εκτέλεση—->CMD
  2. Άνοιγμα του Word και πληκτρολογούμε το ακόλουθο file:///C:/windows/system32/cmd.exe και κάνουμε κλικ στο link
  3. Ανοίγουμε ένα αρχείο notepad και πληκτρολογούμε command.com και το σώζουμε σαν αρχείο .bat
  4. Ανοίγουμε ένα αρχείο notepad και πληκτρολογούμε start και το σώζουμε σαν αρχείο .bat
  5. Δημιουργούμε μία συντόμευση και στην θέση του στοιχείου γράφουμε command.com

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι παραπάνω μέθοδοι θα έχουν 100% επιτυχία καθώς αυτό εξαρτάται από το τι έχει κάνει ο εκάστοστε διαχειριστής με την registry για να κλειδώσει την γραμμή εντολών αλλά αν δεν έχει ασχοληθεί αρκετά θα καταφέρουμε με κάποιον τρόπο από τους παραπάνω να εκτελέσουμε τις εντολές που θέλουμε.

Πηγή: datalibrary.wordpress.com

` Ετικέτες: , , , ,

Comments are closed.