Αναλύοντας τις μεταβλητές στην PHP

Κατηγορία: How To | Tricks & Tips, Web Developing Views:

php-elefant-logoΣτην php οι μεταβλητές συμβολίζονται με το σήμα του $.Σε αντίθεση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού στην php οι μεταβλητές δεν χρειάζεται να δηλώθουν εξαρχής.Μπορούμε να ορίσουμε μία τιμή σε μία μεταβλητή οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε να αρχίσουμε να την χρησιμοποιούμε.Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε δύο μεταβλητές με τα όνοματα τους και τις τιμές τους.

Παράδειγμα 1:

$number = 5;

$name = “Kostas”;

Η εντολή echo μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για να εμφανίσει μία τιμή που είναι αποθηκεύμενη σε μία μεταβλητή με τον ίδιο τρόπο που θα εμφάνιζε και ένα κείμενο.

Παράδειγμα 2:

<?php

$name = “Kostas”;

echo “Hello, “;

echo $name;

?>

Αποτέλεσμα:

php_tut_1

Δίνοντας όνομα στις μεταβλητές

Είναι σημαντικό να δίνουμε ονόματα στις μεταβλητές μας που να περιγράφουν αρκετά καλά τι κάνει η μεταβλήτη καθώς θα είναι πιο εύκολο να θυμόμαστε σε περίπτωση που επανέρθουμε στο script μας αρκετούς μήνες αργότερα.Ένα καλό όνομα σε μία μεταβλητή μας λέει ακριβώς και τι τιμή περιμένουμε να βρούμε αποθηκευμένη μέσα σε αυτήν.Για παράδειγμα $price ή $name.Ξέρουμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε στην πρώτη περίπτωση ένανς αριθμό και στην δεύτερη ένα όνομα.

Κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ο τρόπος που χειρίζεται η PHP τις μεταβλητές.Πιο συγκεκριμένα έχει σημασία αν έχουμε ορίσει μία μεταβλητή σαν $name για παράδειγμα και μετά πάμε και την ξανά ορίσουμε σαν $Name.Η PHP θα τις συμπεριφερθεί σαν δύο διαφορετικές μεταβλητές που μπορούν να αποθηκεύσουν διαφορετικές τιμές στο ίδιο script.

Ένα όνομα μίας μεταβλητής μπορεί να περιέχει γράμματα,αριθμούς και _ (κάτω παύλα) και μπορεί να αρχίζει με γράμμα ή την _.Η _ είναι χρήσιμη όταν έχουμε να δώσουμε ένα όνομα σε μία μεταβλητή το οποίο θα αποτελείται από δύο ή και περισσότερες λέξεις.Για παράδειγμα $date_of_birth.

Όταν ορίζουμε μία μεταβλητή δεν είναι πάντα αναγκαίο να έχει και μία συγκεκριμένη τιμή.Μπορεί να έχει και 2 ή και περισσότερες τιμές οι οποίες συνδοιαζόμενες μεταξύ τους να παράγουν ένα αποτέλεσμα.

Παράδειγμα 3:

<?php

$sum = 16 + 30;

echo $sum;

?>

Αποτέλεσμα:

php_tut_2

Η μεταβλητή $sum παίρνει τις τιμές που είναι αποθηκευμένες δηλαδή μετά το σύμβολο = και χρησιμοποιώντας την λειτουργία της πρόσθεσης που συμβολίζεται με το + επιστρέφει το αποτέλεσμα.

Ένας άλλος τρόπος θα ήταν η πρόσθεση 2 μεταβλητών μεταξύ τους.

Παράδειγμα 4:

<?php

$a = 16;

$b = 30;

$sum = $a + $b;

echo $sum;

?>

Οι τιμές των $a και $b προστίθονται για να μας δώσουν πάλι το ίδιο αποτέλεσμα με το παράδειγμα 3.

Όταν η τιμή μίας μεταβλητής βρίσκεται μέσα σε ‘ ‘ τότε η τιμή γίνεται μέρος της μεταβλητής.Αν βρίσκεται μέσα σε ‘ ‘ τότε η μεταβλητή βλέπει την τιμή σαν απλό κείμενο.

Παράδειγμα 5:

<?php

$name = ”Kostas”;

echo ”Hello, $name”;

?>

Αποτέλεσμα:

php_tut_3

Μερικές φορές πρέπει να δηλώσουμε στην PHP το που αρχίζει και το που τελειώνει μία μεταβλητή.Μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας {}.Αν θέλουμε να εμφανίσουμε για παράδειγμα την τιμή του βάρους ο κώδικας θα πρέπει να είναι ο εξής:

<?php

$weight = “100″;

echo ”Το συνολικό βάρος είναι {$weight} kg”;

?>

Αποτέλεσμα:

php_tut_4

πηγή: datalibrary.wordpress.com

` Ετικέτες: , , , , ,

Comments are closed.