Ρύθμιση password σε Cisco Routers

Κατηγορία: How To | Tricks & Tips Views:
CiscoRoutersΌπως γνωρίζουμε το λειτουργικό σύστημα των δρομολογητών (router) της Cisco είναι το IOS και έχει 3 καταστάσεις οι οποίες είναι:
  • User Mode
  • Privilege Mode
  • Global Configuration Mode

Είναι σημαντικό λοιπόν για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση που δουλεύουμε πάνω σε router της Cisco να γνωρίζουμε το πως μπορούμε να ρυθμίσουμε το router να έχει password για να μην μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση.

Τι εντολές θα χρειαστούμε?

enable —–> Μας μεταφέρει από το User Mode στο Privilege Mode

Configure Terminal —–> Μας μεταφέρει από το Privilege Mode στο Global Configuration Mode

enable password Cisco ——> Ενεργοποιεί σαν password την λέξη Cisco χωρίς κωδικοποίηση

enable secret class ——-> Ενεργοποιεί σαν password την λέξη class αλλά με κωδικοποίηση

line console 0 ——-> Ρύθμιση της θύρας console του router

password όνομα_κωδικού —–> Εισάγει το όνομα του password

login ——> Ενεργοποιεί τον έλεγχο του password κατά το login

line vty 0 4 ———> Ρύθμιση της vty για όλες τις 5 vty θύρες

line aux 0 ———> Ρύθμιση της θύρας auxiliary

exit —–> Έξοδος από τα modes

Παράδειγμα 1:

Ρύθμιση κωδικοποιημένου και μη κωδικοποιημένου passwordΡύθμιση κωδικοποιημένου και μη κωδικοποιημένου password

Παράδειγμα 2:

Ρύθμιση password κονσόλαςΡύθμιση password κονσόλας

Παράδειγμα 3:

Ρύθμιση password για virtual telnetΡύθμιση password για virtual telnet

Παράδειγμα 4:

Ρύθμιση password για auxiliary θύραΡύθμιση password για auxiliary θύρα

Κωδικοποίηση password

Εκτός από τη ρύθμιση ενός router για να έχει password θα πρέπει να δούμε και το θέμα κωδικοποίηση για να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στο Cisco Router μας.Οι εντολές που χρειαζόμαστε είναι οι παρακάτω:

service password encryption

no service password encryption

Η εντολή service password encryption εφαρμόζει σε όλα τα password μία κωδικοποίηση που δεν είναι βέβαια ισχυρή αλλά προσθέτει μία επιπλέον ασφάλεια.Αντιθέτως η εντολή no service password encryption σταματάει την εφαρμογή της κωδικοποιήσης σε όλα τα νέα password που θα βάλουμε από την στιγμή που θα την χρησιμοποιήσουμε ενώ δεν επηρεάζει τα υπάρχουσα κωδικοποιημένα password.

Παράδειγμα 5:

Κωδικοποίηση passwordΚωδικοποίηση password

πηγή: datalibrary.wordpress.com

` Ετικέτες: , , , ,

Comments are closed.